وقت دارم،همیشه صبر کنم….

با راهنمایی و نقد یکی از دوستان این کار و یه بازنگری کلی کردم
ازشون ممنون که وقت گذاشتن

از خدا خواستم نمیرم تا
ذره ذره غمت رو درک کنم
کاش برگردی تا کنارِ تو
زندگی رو با خنده ترک کنم….
کاش دستم به دامنت برسه؟
عطرِ تلخت به پیرنم برسه….
راه میفتم پیِ تو تا شاید
به تو پای رسیدنم برسه….
خشک شد جایِ تاولِ پاهام
از تو یه زخم تازه تر میخوام…
پس کجایی؟کجایِ دنیایی…..
بی وفا ،از تو یه خبر میخام
گوشه ی دنج خلوتم برگرد
بی تو من رو به غارتم برگرد
غُصّه یِ بی نهایتم برگرد
ای دلیلِ عبادتم برگرد….
وقت دارم همیشه صبر کنم
صبر دارم همیشه درد کنم
درد یعنی با زخمِ رو قلبم
واس تو با خودم نبرد کنم
چه نبرد بدی شده دنیا
بخدا خیلی بیخوده دنیا
کاش روزی به آخرش برسه
عشقِ ما نه،خود خودِ دنیا….
گوشه ی دنج خلوتم برگرد
بی تو من رو به غارتم برگرد
غُصّه یِ بی نهایتم برگرد
ای دلیلِ عبادتم برگرد….

326
۴
۲