زیباترین پرنسس

زیباترین پرنسس زمینی
هیچکی تو رو توو چشم من ندیده
هیچکی هنوز توو قلب من نبوده
ببینه عشق تو چقد شدیده

هفت آسمون ستاره
دور سیاه چال
اون گونه ها به حال
گردش بی زواله

هفت آسمونو گشتم
تنها فرشته بودی
تنها فرشته ای که
دیدم بدون باله

تو رو نفس کشیدن
آرامش من اینه
توده ی دود موهات
ابرای‌ نیکوتینه

به چشم تو رسیدن
پایان خستگیمه
قهوه ی سبز چشمات
دریای کافئینه

*
من عوض نمیکنم
زندگیو با بغلت
حق انتخاب من
یا بغلت یا بغلت
موقع چشیدن
طعم لبای عسلت
منم و امن ترین
نقطه دنیا بغلت
*

هفت آسمون ستاره
دور سیاه چال
اون گونه ها به حال
گردش بی زواله

کل زمینو گشتم
تنها فرشته بودی
تنها فرشته ای که
دیدم بدون باله

تو رو نفس کشیدن
آرامش من اینه
توده ی دود موهات
ابرای‌ نیکوتینه

به چشم تو رسیدن
پایان خستگیمه
قهوه ی سبز چشمات
دریای کافئینه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: