پری

 

لای کتابای فروغ
خواب تو رُ دیدم پری
که غرق بودی توو خودت
توو واژه های دلبری

تو پشتِ *دیوارِ خودت!
من غرقِ *عصیان خودم!
تا چشم وا کردم یهو
دیدم که عاشقت شدم

پریِ دریایی من
دختر رویایی من
عشقت منُ دیوونه کرد
لای کتابُ باز کن
پیشم بشین و ناز کن
پایان بگیره فصل سرد

تو رُ نمیفهمه کسی
که غرق دنیای دیگه س
هر کسی چشماتُ ندید
مجذوبِ چیزای دیگه س

ما هر دومون توو واژه‌ها
دنبالِ کشفی ساده ایم
مثه کتابای فروغ
یه حس فوق العاده ایم.

#مهدی_دمیزاده

*پری کوچک غمگین» تولدی دیگر» #فروغ_فرخزاد
*ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» فروغ فرخزاد
*دیوار و عصیان» مجموعه اشعار فروغ

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

241
۱