میر و امیر مومونان

.بسم الله العالمین ، عالی ایلیا علی
نور مبین اولیا ، مرشد انبیا علی
زاده ی خانه ی خدا ، زینت عرش کبریا
معنی معدن سخا ، سوره ی ((هل اتی)) علی
جام شراب عارفان ، شاه زمین و آسمان
میر و امیر مومنان ، حیدر مرتضی علی
خواجه ی تمثیل و مثل ، ((حی علی خیرالعمل))
ساقی باده ی ازل ، صوفی با صفا علی
لایق تاج سروری ، صاحب جاه و برتری
همره هر پیمبری ، معجزه ی خدا علی
ارزش و اعتبار دین ، فخر خدای عالمین
آیت مطلق مبین ، حضرت بی ریا علی
مرد ترین مرد جهان ، رهبر راه آسمان
شیر نبرد خون فشان ، صفدر لافتی علی
.
#جهانبخش_قلم_میرزایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: