خواستگاری

دنیای من زیباست پیش تو
حتی ازین زیباترم‌میشه
پاکی و معصومی‌به رنگ برف
اما نگاهت مثل آتیشه
من صاحب کل جهان میشم
شبهای من رو ماه روشن باش
میجوشه خوشبختی ازین خونه
تنها تو شمع خونه ی من باش
شادی و خندیدن برای ماست
دستات اگر تو دست من باشه
شیراز میشه زندگی ما
قلبت اگر سرمست من باشه
دنیا رو من رنگ میکنم واست
با چشمهای قهوه ای رنگت
کل جهان رنگین کمون میشه
با سحر رقص آمیز آهنگت
چالوس می سازم جهانت رو
با من قبول کن همسفر باشی
این خونه میشه عشق و خوشبختی
خانوم این خونه اگر باشی
.
#جهانبخش_قلم_میرزایی
۱۳۹۷/۱/۱۳

https://www.academytaraneh.com/110283کپی شد!
349
۱