فراموشی

فراموشی

نمی ری از یادم عشقم
کاش فراموشی بگیرم
حالا که دورم و تنها
دیگه وقتشه بمیرم

زندگی بدون چشمات
خودکشی توو هر دقیقه س
هر نفس که از تو دورم
اسلحه م روی شقیقه س

آخه چی شد عشق خوبم
که دلت نخواس بمونی
رفتنت چه ضربه ای زد
پیر شدم توی جوونی

تک تک خاطره هامون
مثل فیلم روی پرده ن
چشمای غم زده ی من
هنوز دنبالت می گردن

https://www.academytaraneh.com/110264کپی شد!
288