زندگی مشترک

زندگی مشترک

زندگی مشترک یعنی چی
یعنی هر لحظه کنار هم باشیم
توی هر شرایطی خوب یا بد
همدم و مونس و یار هم باشیم

نقطه های اشتراکمون کمه
تو سرت گرمه با دلبستگیات
اما من توو تنهاییام موندم
ای امان از تو و وابستگیات

دل تو منو فراموش کرده
شعله های عشق و خاموش کرده

داری باعث میشی دور بشم ازت
منو هل میدی به سمت راهی که
دنبال یکی مث خودم باشم
آخرش جدا بشیم از همدیگه

من تا یه حدی تحمل دارم
دیگه خسته شدم از این رابطه
خونه واسم مث یه زندونه
جایی که تاریک و سرد و ساکته

دل تو منو فراموش کرده
شعله های عشق و خاموش کرده

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

249
۱