قدم میزنم باتو پس کوچه هارو

امروز دوشنبه 27فروردین برف بهاری وصدای زوزه بادو هوای بی نهایت سردو چسبیدن به بخاری آدمو مجاب میکنه به ترانه گفتن امید وارم حتی اندک لذت ببرید

بهاره ولی  زمستونه انگار

گمونم قراره که سرما بمونه

فقط برفه که داره میرقصه آروم

با امواج بادی که توو آسمونه

 

توو شهری که نم داره هر جای خاکش

قدم میزنم باتو  (پس کوچه)هارو

کنار تو زیر همین برف یکریز

نفس میکشم عطر خوب بهارو

 

کلاغای ساکت روو سیمای برق و

پرستوی عاشق روو  دوش درخته

کنار تو حظ میکنم زیر این برف

مث یا کریمی که روو بندرخته

 

کنار تو حسم به دنیا چه خوبه

کنار تو حالم خوشه زیر بارون

سفر میکنم با تو فصل بهارو

بهاری که سرده شبیه زمستون

 

 

 

https://www.academytaraneh.com/110216کپی شد!
673
۲
۱