دوران عشق

دوران عشق

چشم من خیره س هنوزم رو به جاده

تو رفتی
چشم من خیره س هنوزم رو به جاده
واسه تو هیچ اتفاقی رخ نداده
باز شدیم تنها من و این قلب ساده

یه عمری
هر کاری کردم به چشم تو نیومد
توو دلت دوران عشق من سراومد
هی بهونه بود که پشت هم میومد

 

تا اینکه
گفتی از این رابطه من دیگه خسته م
دل به چشمای یه عشق تازه بستم
من هنوزم توو شوک حرفات نشستم

چه جوری
تو گذشتی از دلی که عاشقت بود
توو پریشون حالیا آرامشت بود
یادته یه روز همین دل خواهشت بود

#سمیه_مردانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

286