نقاش

اگه یه روز نقاش بشم
دنیارو زندون می کشم
یه طرح بدبختی واسه
این زندگیمون می کشم

تصویر یه عشق که فقط
جدایی میشه آخرش
یه عاشق واقعی که
کنایه میزنن بهش
.
.
.

دوستان این شعر ادامه داره

https://www.academytaraneh.com/11017کپی شد!
925
۹