کوچ

هر آرزویی توی این دنیا
تا با تو باشم غیر ممکن نیست
با عشق ممکن میشه هر چیزی
قلبم به عشقی جز تو مومن نیست
 
وقتی تو باشی میشه تو فکر ِ
فتح جهان تازه ای باشم
من تحت تأثیر تو می تونم
تو این جهان تازه زیبا شم
 
تا فتح این رویا کنارم باش
حتی نمیخوام مال من باشی
من عاشق کوچم تو این پرواز
کاشکی بشه هم بال من باشی
 
من دل به دریا می زنم با تو
یک عمره تو فکر همین لحظه م
هرگز به ساحل بر نمی گردم
تا غرق این آرامش محضم
 
باید که بعد از مرگ برگردم
این حرف ها اصلا خرافی نیست
باید دوباره عاشقت باشم
حس می کنم یک بار کافی نیست 

https://www.academytaraneh.com/110136کپی شد!
851
۵
۳