نقاشی

نقاشی

همواره عشق را نقاشی کنیم...

یه عمری شده که مجنون نمیشم
با این کاری که دادی تو به دستم
فقط یه مرد میتونه بفهمه
چجوری تو خودم آروم شکستم

دلم دریا میخواد تا درد ها مو
میون موج ساحل جا بزارم
دلم غرق یه احساس شدیده
این احساسو میخوام کجا بزارم؟

همهْ نقاشی های نصف و نیمه
که از من می کشیدی سر جاشه
فقط جای تو خالی مونده پیشم
کی میتونه کنارم جز تو باشه؟

در و دیوار خونه پر شده از
سیاهی و غبار و رنگ تیره
بیا رنگم کن از آبی دریا
با اینکه بستن این زخم دیره

از این شب زنده داری ها رهام کن
نگاه تو یه عمره بوده چاره
مث نقاشی های نصف و نیمه
دلم بهونه ی دستاتو داره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/110134کپی شد!
383
۲