سقوط

دیگر به پرواز هم اعتباری نیست
حیاط خانه ی ماپُر است
از قاصدک هایی که هر روز
با آرزویی
سقوط میکنند …

#زهره_پوربابکان
#تسلیت⚫️

از این نویسنده بیشتر بخوانید: