سقوط

دیگر به پرواز هم اعتباری نیست
حیاط خانه ی ماپُر است
از قاصدک هایی که هر روز
با آرزویی
سقوط میکنند …

#زهره_پوربابکان
#تسلیت⚫️

https://www.academytaraneh.com/109995کپی شد!
600