وقت خواب است

وقت خواب است و کماکان به تو میاندیشم
عقل خواب است و هراسان به تو میاندیشم

چشمم هردم به شب و ساعت و بالش افتد
خواب بر چشم، فراوان به تو میاندیشم

قلبم هر ثانیه از مهر تو جان میگیرد
مهر سرگشته به دامان به تو میاندیشم

غوطه ور کن نفسی کز نفست رام شوم
همچو باران پی باران به تو میاندیشم

حیف باشد که تو در خوابی و من بهر رخت
آه امشب به چه جولان به تو میاندیشم

۱۳۹۵/۱۱/۱۵
۰۴:۴۵

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/109994کپی شد!
311
۱