پرواز بی مقصد

زمین، هوا، دریا
اینجا بازم جنگه
یه جای این قصه
بدجوری می لنگه

دائم توو جنگیم و
بی بمب و بی باروت
خونه برای ما
شده مثه تابوت

دشمنِ فرضیمون
اِنقَدرا فرضی نیس!
از دوست می ترسم
جونِ ما قرضی نیس!

هر شب که می خوابم
دنبالِ رویامَم
کابوس می بینه
رویایِ ناکامَم!

کابوسِمون جادَس
راه أهن و دریاس
پروازِ بی مقصد
امروزِ بی فرداس

راه فراری نیس
دائم عزاداریم
رویامونُ هر شب
توو گور می ذاریم

دستای ما انگار
از أسمون کوتاس
تابوتمون اینبار
شکلِ هواپیماس!

#مهدی_دمیزاده
#پرواز_تهران_یاسوج
#تسلیت_ایران

زمین، هوا، دریا اینجا بازم جنگه یه جای این قصه بدجوری می لنگه دائم توو جنگیم و بی بمب و بی باروت خونه برای ما شده مثه تابوت دشمنِ فرضیمون اِنقَدرا فرضی نیس! از دوست می ترسم جونِ ما قرضی نیس! هر شب که می خوابم دنبالِ رویامَم کابوس می بینه رویایِ ناکامَم! کابوسِمون جادَس راه أهن و دریاس پروازِ بی مقصد امروزِ بی فرداس راه فراری نیس دائم عزاداریم رویامونُ هر شب توو گور می ذاریم دستای ما انگار از أسمون کوتاس تابوتمون اینبار شکلِ هواپیماس! #مهدی_دمیزاده #پرواز_تهران_یاسوج #تسلیت_ایران

A post shared by mehdi (@mehdi_damizadeh) on

https://www.academytaraneh.com/109978کپی شد!
221