محمدرضا خمیسی - به دیروز بسپار منو خاطراتو

به دیروز بسپار

یه روزی برای کسی که یه عمری دلش با تو بوده دلت تنگ میشه

یه روزی برای کسی که یه عمری
دلش با تو بوده دلت تنگ میشه
همون لحظه شاید به حرفم رسیدی
که آدم چجوری دلش سنگ میشه

یه بازیچه بودم که میباخت اما
غرورش رو واسه تو له کرد هر بار
به داغی که روی دلم موند از تو
منو خاطراتو به دیروز بسپار

ترانه | محمدرضا خمیسی

#به_دیروز_بسپار_منو_خاطراتو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

258