دلتنگی

این آخرین باره عکساتو میبینم عکساتو پاک کنم دیگه نمیبینم

دلتنگی

این آخرین باره
عکساتو بوسیدم
عکساتو پاک کنم
دیگه نمیبینم

تورو به من نداد
خدای بی طرف
بازم شروع شده
یه روز بی هدف

رنگ چشای تو
شب کرده هر جارو
راضی نکرد منو
هیچکی شبیه تو

پرسه زدم شبو
تو این خیابونا
حتی نمیدونم
هر شب میرم کجا

حسادته کسی
مارو جدا نکرد
غرور تو ولی
حرف جدایی زد

لبهای من چیزی
جز اسم تو نگفت
وقتی که جا زدم
کسی نگفت نرو

وابستگی نزاش
بازم نباشی تو
لعنت به حسی که
نزاش بمونی تو

دس ور نمیداری
از خاطرات من
تو تو دل منی
حتی اگه نگم

اهل نرفتنم
ترجیح میدم بیام
صدام کنی میگم
دلتنگتم زیاد

#ملودی_ترانه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/109928کپی شد!
472
۶
۱