"عاشق شدم که بعد تو رسوا شوم فقط"

"بعد تو"

“بعدتو”

عاشق شدم که بعد تو رسوا شوم فقط
تا موجب سرگرمی دنیا شوم فقط
دیوانگیت را به نام من سند زدی.!
تا بعد تو آواره و تنها شوم فقط…
از عشق هر چقد که گفتمت نشد،نشد
تا لحظه ای درون دلت جا شوم فقط
آنقدر شعله هست در دلم که بعد تو،
خودبی قراره سوزش سرماشوم فقط.!
دلخوش شدم به اینکه تو رویا کنار تو،
در کوچه های خاطره هم پا شوم فقط..
رفتی که هرشب ازخدای خودطلب کنم،
با تو شبی روانه ی یلدا شوم فقط…
تا کی بشینم انتظار آمدن ولی،
همسنگر تنهایی فردا شوم فقط?
تا کی میان این همه شعر از تو گویم و،
تا خرخره خواهش و تمنا شوم فقط?

https://www.academytaraneh.com/109825کپی شد!
526
۲