پریزاد

پریزاد

Somayeh mardani:
تو چه کردی که دلم این همه می خواهدت و
غیر احوال تو از کل جهان بی خبرم

هر چه کردم نشد از خاطر تو دست کشم
روز و شب شکل پریزاد شوی در نظرم

تو شبیه همه ی خاطره های خوشمی
مگر از ناز نگاه و دل تو می گذرم

شود آیا که مرا خوب ببینی جانا
رسد آن روز که غم دور شود از جگرم

تا جهان هست و زمین هست هواخواه توام
من همان عاشق و دلخسته ی آسیمه سرم

گفته بودم که به اندازه ی جان عاشقم و
آرزویم شده یک روز بیایی به برم

من و تو نیمه ی گمگشته و محتاج همیم
گوش کن حرف مرا من به تو محتاج ترم


سمیه مردانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

427
۱۱
۴