هوا بارونی بود

هوا بارونی بود

ترانه: هوا بارونی بود…

۱۶ دی ماه ۱۳۹۶

 

هوا بارونی بود وقتی ، هوای خونمون بد شد

دوتایی گُر گرفتیمو ، تب خودخواهیمون صد شد
دوتایی سمت در رفتیم، یکیمون فکر اصلاحات
من و بارون و این خونه، شدیم مامور تشریفات
سه تایی بدرقه ت کردیم، فضای کوچه دلگیر بود
نگاهم تا سرکوچه، هوایی شد ولی دیر بود
ازینجا شعر من دیگه، اومد داخل، مسقف شد
ازینجا زندگی دیگه، یه جورایی مزخرف شد!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: