هوا بارونی بود

هوا بارونی بود

ترانه: هوا بارونی بود…

۱۶ دی ماه ۱۳۹۶

 

هوا بارونی بود وقتی ، هوای خونمون بد شد

دوتایی گُر گرفتیمو ، تب خودخواهیمون صد شد
دوتایی سمت در رفتیم، یکیمون فکر اصلاحات
من و بارون و این خونه، شدیم مامور تشریفات
سه تایی بدرقه ت کردیم، فضای کوچه دلگیر بود
نگاهم تا سرکوچه، هوایی شد ولی دیر بود
ازینجا شعر من دیگه، اومد داخل، مسقف شد
ازینجا زندگی دیگه، یه جورایی مزخرف شد!
https://www.academytaraneh.com/109703کپی شد!
532
۲