بهم شک نکن

بهم شک نکن وقتی پیش منی میدونی نباشی یه دنیا غمم

بهم شک نکن وقتی پیش منی میدونی نباشی یه دنیا غمم میدونی کنارت در ارامشم تو باشی زیادو نباشی کمم

بهم شک نکن وقتی پیش منی
میدونی نباشی یه دنیا غمم
میدونی کنارت در ارامشم
تو باشی زیادو نباشی کمم
بهم دل بده تا که قلبم بره
با چشمای تو روی مرز سقوط
بذار این تب لعنتی بشکنه
برای همیشه تموم شه سکوت
بهم شک نکن وقتی میگم فقط
که تاریکیام با تو روشن شده
اگه باورم کردی اینو بدون
واسه داشتنت دل مصمم شده
نفسهات واسه زندگیم کافیه
که این بهترین روز تقویم ماست
بیا لحظه عشقو باور کنیم
بهم شک نکن روز تصمیم ماست
بهم دل بده وقتی میگم فقط
که تاریکیام با تو روشن شده
اگه باورم کردی اینو بدون
واسه داشتنت دل مصمم شده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

410
۱