ترانه ی بارون من

بارون من

بارون من،بارون رؤیایی

حتماتواشکای شوق خدایی

که این همه جذاب وزیبایی

تو هم مثل من هم شادوهم غمگینی

توبهترین احساس این دنیایی

شایدتولبخند(ناب،پاک)آسمونی

کاش میشدهمیشه پیش پنجره بمونی…

بارون میباره من برات یه فنجون چای میریزم

چترتومیگیرم نری،تاکه بهم نریزم

من وتوپیش بارون،تووی ایوون

توبه من مبتلا ومن به تومدیون

خوش به حال گلی که عطر(عشق)بارونوداره

دست نوازش نسیم روتن گل میباره

دعاکردم زیربارون،اثرنداشت بادل غمگین

تااینکه چشماتوخوندمو توگفتی آمین.(تااینکه چشماتودیدموپرزدمرغ آمین)

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/109687کپی شد!
544
۳