شب یلدا(کودکانه)

مامان بزرگ خوبم     نشسته کنج خونه

داره میچینه توو ظرف   اناردونه دونه

 

پدربزرگم امشب    لبش غزلخون شده

دوباره فال حافظ     توو خونه مهمون شده

 

خاطره میگه مادر     قصه میخونه پدر

سرده درو واکنید      مونده یکی پشت در

 

بشین به زیرکرسی    تا ننه سرما بیاد

تا برف دونه دونه      با شب یلدا بیاد

 

قایم باشک بازی کن   با بچه های فامیل

ازتوی ظرف رو میز    پفک بخور باآجیل

 

توو کادرسلفی امشب    یه گوشه ای جابگیر

یه عکس یادگاری          از شب یلدا بگیر

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: