جنگ نابرابر

تو که تقصیری نداشتی
قلب تو منو نمی خواست
دل من تو رو نشون کرد
دل تو اما کجاهاست !؟
توکه آزادی عزیزم
منّتی بر سر نداری
میتونی هر جا که خواستی
قلبتو اونجا بزاری
باید از تو میگذشتم
ما که دنیامون جدا بود
خواستم اما نتونستم
ببین فرقمون کجا بود !؟
من که از خودم گذشتم
توی جنگ نابرابر
چقد تنهایی کشیدم
دیگه آب گذشته از سر
به هر طرف که رو کنم
چشمات تو چشمای منه
مسیر من که با تو نیست
اما خیالت با منه
شاید همین تناقصا
نبضم رو بهم میزنه
درگیر یاد تو شدن
عادت هر روز منه
باید که از تو رد بشم
دنیام زیباتر بشه
تا کی به یاد تو همش
جهنمی به پا بشه !؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید: