ترانه

من راضی م وقتیکه خوشبختی…

... این عاقبت سهمه نگاهم شد اینجا دلم رو قله ی قافه من ابری ام قده تموم سال اونجا که هستی تو هواش صافه تنهام بذار...تو اوج همراهی من راضی ام وقتی دلم تنگه فکر عذابه بعد رفتن باش این آسمون هر جا ، همین رنگه..

میفهمم…اینروزا چرا سرده
گلهای عشقم جون نمیگیره
بارون که میباره…دیگه کوچه

بوی نمه بارون، نمی گیره                    ‌                                                    میفهمم اینروزا چرا دوری
طاقت نداری همزبون باشی
من راضی ام وقتی تو خوشبختی
حتی اگه با این و اون باشی

من گریه هامم بی تو شیرینه
وقتی نباشی قده هر قطره
باور بکن حرفام شعاری نیست
لذت برای من همین قدره

این عاقبت سهمه نگاهم شد
اینجا دلم رو قله ی قافه
من ابری ام قده تموم سال
اونجا که هستی تو هواش صافه

باور نکردی از زمین دورم
دنیاتو از این ارتفاع بردی
رفتی به مرز مطمئن بودن
گول زمین پست رو خوردی

تنهام بذار…تو اوج همراهی
من راضی ام وقتی دلم تنگه
فکر عذابه بعد رفتن باش
این آسمون هر جا ، همین رنگه….

مانی موقتی/دریاکنار/٨٨

از این نویسنده بیشتر بخوانید: