سیب نارِس

کارگاه تصویر نویسی

هر جا بخوای بری
دستم رو شونَته، من پایَتَم رفیق
با من شریک شو
زخمای کُهنَتو، اون زخمای عمیق

سهم تو از بازی
میدونی از مین شد
سهم یکی دیگه
پیستِ توو دیزین شد

همپای تو دنیات، با اینکه می لنگه
با اینکه زیر پات، یه فرش از سنگه
هی فیلم میسازن، از انفجار تو
رو فرشای قرمز، میرَن توو کار تو
وقتیکه می لنگی، جایزه میگیرن!
وقتیکه دلتنگی، جایزه میگیرن!

سهم تو از بهشت
یه سیبِ نارِسه
که دَس به دس شده
به تو نمیرسه

هر جا بخوای بری
دستم رو شونَته، من پایَتَم رفیق
با من شریک شو
زخمای کُهنَتو، اون زخمای عمیق.

#مین

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

309