..:: بعدِ تو .. ::..

تو … هنوز برای من عزیزی
چرا منو به هم میریزی!

نمی شه گریه ی تو رو
ببینم و نگم برو
ولی بری منم می میرم!

خودت رو جای من بذار
ببین چه سخته انتظار
چطور بهونتو نگیرم!

باز … مث گذشته ها نگام کن
اگه دلت میاد رهاام کن

ولی بدون به جون تو
که می شکنم بدون تو
ندیدنت برام عذابه!

تمومه لحظه های من
بدون تو برای من
فقط سکوت و اضطرابه!

می خوای بری … ولی هیش کسی … نمی شه مثل من برات
کی می تونه … که درکت کنه … به جز من ، توو غصه هات!

هر کار برات … می کردم ولی … نمی خواستم خسته شی
چطور بعد تو … دلم تنگ نشه … برای ناز و خنده هات!

کاش … بگی کنار من می مونی
بگی به فکر هر دومونی

غرورمو ازم نگیر
کسی رو دست کم نگیر
که زندگیشو میده واست!

گذشتن از تو مرگمه
نمی دونستم این همه
به داشتن تو کردم عادت!

باز … مث گذشته ها نگام کن
اگه دلت میاد رهاام کن

ولی بدون به جون تو
که می شکنم بدون تو
ندیدنت برام عذابه!

تمومه لحظه های من
بدون تو برای من
فقط سکوت و اضطرابه!

| ارغوان | مهدی مدرس | بعدِ تو | آبان ۹۶

از این نویسنده بیشتر بخوانید: