آسمون ابری شو...

آسمون ابری شو…

نام ترانه: آسمون ابری شو…

نهم آذر هزارو سیصد و نود و شش

 

آسمون ابری شو ، دل ناودون تنگه

شُرشُر بارونت ، بهترین آهنگه

تک درخت خونه ، با زمین میجنگه

این زمین چن ساله ، که دلش از سنگه

آسمون ابری شو ، چشم من بارونه

آبِروداری کن ، آخه این قانونه

دختر همسایه ، حالا یه خانومه

زیر بارون شاید ، همه چی آرومه!

آسمون ابری شو ، شهرمون آبی نیس

دلمون دریا و ، اما هیچ آبی نیس

این هوا تنبیه ، زنگ جغرافی نیس

هَمَمون رد، قبول ، امتحان کافی نیس؟!

 

https://www.academytaraneh.com/109532کپی شد!
647
۲
۱