قصه ی خزون

قصه ی خزون

گفتی عشقت پیله ی خیالمه واسه پروانه شدن بالِ منه دستامو گذاشتی تو دستاتو گفتی خطِ عمرِ تو فالِ منه سرتو گذاشتی رو قلبِ منو گفتی حتی نفسات مالِ منه میدونم اون نفسا خزون شده ولی این قصه ی هر سالِ منه #مسلم_مک_وندی قسمتی از ترانه ی ( قصه ی خزون)

گفتی عشقت پیله ی خیالمه
واسه پروانه شدن بالِ منه

دستامو گذاشتی تو دستاتو
گفتی خطِ عمرِ تو فالِ منه

سرتو گذاشتی رو قلبِ منو
گفتی حتی نفسات مالِ منه

میدونم اون نفسا خزون شده
ولی این قصه ی هر سالِ منه

ترانه سرا: مسلم مک وندی
قسمتی از ترانه ی ( قصه ی خزون)

از این نویسنده بیشتر بخوانید: