راهی شدم به سمت تو

راهی شدم به سمت تو
سمت تو که جان منی
که بی تو خاکستر شوم
نه جان بماند نه تنی

ای که تمام عمر را
در پی تو دویده ام
در اوج نا امیدی ام
اینک به تو رسیده ام

شب از تو روشن شد و این
پایان هر کابوس شد
دریا در آغوشت گرفت
یکباره اقیانوس شد

تو جان جانان منی
ماه غزل خوان منی
با تو ستاره میشوم
پیدا و پنهان منی

https://www.academytaraneh.com/109514کپی شد!
422
۲