قدم میزنم

به یاد تو، شهرو قدم میزنم
یه عادته، که از تو مونده برام
تک تکِ کوچه ها برام خاطرَس
همیشه جیک توو جیک بودی پا به پام

منطقی نیس با اینکه نیستی میخوام
تکیه به شونه های مردت بدی
حرارتِ دست منو بگیری
اونو به سرزمین سردت بدی

#          #          #
فکری به حالم کن / دیوونه! درکم کن
آغوشمو تن کن / این عشقو محکم کن
دیوونه! درکم کن / محکم بغلم کن

عجب شبی میشه / آغوش تو وا شه
بارون موهاتم / رو صورتم باشه
محکم بغلم کن / دیوونه! درکم کن
#          #          #
خیلی کُشندَس وقتی بارون میاد
بدون تو شهرو نفس کشیدن
از تو وُ از تموم خاطراتت
رد شدنو یه دَفه دس کشیدن

بارونیِ سیاهمو میپوشم
تنهاییِ شبو به هم میزنم
به یاد تو، توو تک تکِ کوچه ها
گریه نمیکنم قدم میزنم.

» مرد برای هضم دلتنگیاش_گریه نمیکنه قدم میزنه « حامد عسگری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/109498کپی شد!
330