زلزله

در وصف حال هموطنان زلزله زده

خدا برای هیچ پدر و مادری نیاره که جنازه ی بچه شو روی دست هاش بگیره و از سر ناچاری و دربه دری به این طرف و اون طرف سرگردان باشه

بچه جون امون بده رو دستِ بابا ، جون نده

نمیری رو پای مامان ، دلشو تکون نده

الهی بمیره هر چی زلزله س توو زلزله

عصای پیریِ بابا دل به آسمون نده

نمی بینی کمرِ بابا شکس(ت) توو زلزله؟

دستِ سرد و خاکیتو به دستِ باباجون نده

بغلِ مامانو ول کردی می خوای کجا بری؟

دندونِ شیریتو به ملائکه نشون نده

الهی مامان باباها دااغِ طفلو نبینن

خدا این مصیبتو حتی به ذهنمون نده…

حسین عباسی بائی

 

https://www.academytaraneh.com/109485کپی شد!
466