برگ ریزون

Somayeh mardani:
برگ ریزون
دلم تنگ میشه وقتایی
که پیشم نیستی و دوری
تظاهر میکنم حالا
به حال خوب مجبوری

تو که دوری ازم حالم
شبیه برگ ریزونه
همیشه آرزوم بوده
کنارم باشی تو خونه

تو رنجیدی از احساسم
از اینکه با نگات سردم
بذار راحت بگم این بار
آره من اشتباه کردم

بهت نزدیک میشم تا
بگم خیلی دوست دارم
واسه هر بار تردیدم
به احساسم بدهکارم

نگام خیره به لبخندت
توو عکسای رو دیواره
آخه چشمام به لبخندت
هنوز وابستگی داره

نذار این مرد عاشق باز
بشینه کنج این خونه
از اون روزی که تو رفتی
همه فصلا زمستونه
#سمیه_مردانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

258