زرد ، آبی بنفش نارنجی – زلزله کرمانشاه

زرد ، آبی ، بنفش ، نارنجی رنگ های بادکنک ها بود خاله ، دایی ، عمو ، پدر بزرگ کلِ فامیل ، خونه ما بود ...

زرد ، آبی ، بنفش ، نارنجی
رنگ های بادکنک ها بود
خاله ، دایی ، عمو ، پدر بزرگ
کلِ فامیل ، خونه ما بود

کیکمون شاد و رنگارنگ
منتظر تا بریده بشه
خاله دوربینو سمت کیک گرفت
تا درون کادر دیده بشه

یهویی قاب عکسمون افتاد
به نظر خونه داشت می رقصید
من هنوز فکرِ کیک و کادو ها
که یهو بادکنک آبیه ترکید

سرخ ، رنگ خون ، سیاه ، عزا
بدترین خاطرات عمرم بود
اون “تولدت مبارک”ی که یهو
شده فریادِ “زود … بیرون … زود”

دوربین توی دست خاله جون لرزید
کیک جاشو به آجرا می داد
جلو چشمام ، تو بهترین شب آبان
“مهر” روی سرِ عمو افتاد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: