چه فایده ای داره

اتاقمو میخوام
اتاق تنهایی
ارامشم میره
وقتی تو اینجایی

وقتی میون ما
هر روزو شب جنگه
وقتی که قلبامون
از اهن و سنگه

چه فایده ای داره
با من بمونی تو
وقتی قلبم رو
هی میسوزونی تو

چه فایده ای داره
با تو بمونم من
وقتی که قلبت رو
هی میسوزونم من

چن وقته که روی
یه تخت نمیخوابیم
هم خونه ایم اما
دلسرد و بیتابیم

دل واپسی هامو
دیگه نمیفهمی
من با تو بی رحمم
با من تو بی رحمی

چه فایده ای داره
با من بمونی تو
وقتی قلبم رو
هی میسوزونی تو

چه فایده ای داره
با تو بمونم من
وقتی که قلبت رو
هی میسوزونم من

علیرضا کرانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: