انکار

انکار

صد بار شکستی قلبمو هربار انکار میکنم...

صد بار شکستی قلبمو
هر بار انکار میکنم
پیشم نمیمونی ولی
هر بار اصرار میکنم
چیزی نمونده واسه من
جز درد و این آوارگی
سهم دلم از عشق توست
شب گریه و بیچارگی
میگن که این تنهایی ها
آخر یه روزی میگذره
یکی میاد و قلبتو
بازم دوباره میبره
سخته دوباره عاشقی
سخته نفس کشیدنم
تموم دلخوشیم شده
بیای دوباره دیدنم
بی تو شکسته ام ، ناخوشم
بی تو جهانم خالیه
این زندگی نمیشه نه
نمیدونی چه حالیه
صد بار شکستی قلبمو
هر بار انکار میکنم
پیشم نمیمونی ولی
میدونی اصرار میکنم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: