سر درده عشقت!!!

یه مدته احوال روحم رو به راهه
وقتی تو هستی با کسی دعوا ندارم
اینقدر حواسم به توئه که اصلا انگار
کاری به کار مردم دنیا ندارم….
میخندی و آروم تر از قبل میشم
میگیری دستامو خودم رو گم کنم باز
حالم شبیه قطره توی آب دریاست
نباید اینی که شدم رو گم کنم باز

چشماتو وا کردی نگاهم رو به ماهه
میری و این مجنون هنوزم هاج و واجه
تو عشقت ،عقل و منطق و باید رها کرد
اصلا به این دیوونه بودن احتیاجه…
عمراً بتونم بی وجودت شاد باشم
دست خدا تو کاره حتما،من بخوامت
گاهی میپرسم از خودم تا کی قراره….
با تک تک سلول های تن بخامت؟؟!!!!

اصلا خیال کن کل دنیا مال من بود
اما بجاش دنیاتو راحت ترک کردم…
این غیر ممکن غیر ممکن شد…. تو تنها
یکبار رفتی آرزوی مرگ کردم…
تو سرنوشتم اومدی باید بمونی
تقدیرمو خالی نکن از رد عشقت
با تک تک سلول های تن میخامت
هرچند خیلی وقته که سر درده عشقت…….

https://www.academytaraneh.com/109237کپی شد!
592
۱
۱