تب وابستگی

تب وابستگی

بدون تو ته میکشه تپش های قلب من بری اگه بی من یه روز می خشکه برگ یاسمن ... تنها نرو آیین من

رفتیو رفتنت یه جور بارون هر شب منه

وابسته ی تو بود هوام نبود تو تب منه

گناه داره این دل دیوونه ی نگاه تو

گناه داره ول نکن اونو تو بار آه تو

صدات میزنه صدام می خواد نگاهتو نگام

قلبم میپرسه ازم کجاست همدمه شبام

فدای دیدن تو هست الماس های زندگیم

تموم خون تو رگم تویی تموم دلخوشیم

بدون تو ته میکشه تپش های قلب من

بری اگه بی من یه روز می خشکه برگ یاسمن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/109216کپی شد!
502