دیگه برنگرد

دیگه برنگرد

دیگه برنگرد سمت این جاده ها

?
دیگه برنگــرد سمت این جاده ها
خیابون همش بوی بارون میـــده
تورو دیدمت دست به چتر با یکی
دلم این وسط داره هی جون میده
.
هنوز توی اون حالتی وایسادی
که داری واسش دلبری می کنی
دیگه برنگرد سمت چشمای من
که فکری واسه دیگــری می کنی
.
میدونم اونو بیشتر از من میخوای
ولی باز حواسم بهت پرت میشه
چقـــــد گریه کردم تا آروم شدم
با دوری میتـــونه یکی مرد بــــشه
.
«داری فکرمو تا جنون می کشی
که مجبورم شدم دور بشم از همه
که هر عابری دید منو گفت ببین
چقد غم تو چشمای این آدمه»
.
#داریوش_شریفی
#اقتباس از تک بیت اخر ترانه حمید عسگری کلا از تک بیت اخر ترانشون استفاده کردم شرمنده
با سپاس از دوست خوبم بهزاد صنعتی گل

https://www.academytaraneh.com/109210کپی شد!
739
۴
۱