نیش

 

دَردو به نیش می‌کِشم / زخمامو لیس می‌زنم!

از بس که خوبه حال من / حرف از پلیس می‌زنم!

 

تو روبه‌روم بودی ولی / دستات توو دست من نبود

همیشه توی قصَمون / یکی که بود، یکی کبود!

 

روی ستون مهره‌هام / از جای مُشت تو پُره!

قلبم سکوت کرده وُ / حرفاشو داره می‌خوره

*  *  *

زبونم کامِ خونو داره می‌لیسه / توو خونْ دندونِ عقلم داره می‌خیسه!

شمارش می‌شه یک، دو… می‌رسم تا سه / شقیقه با گلوله داره می‌لاسه!

*  *  *

میونِ پیرْهنم جاته! / همین جا جایِ امواته!

چه تلخه وقتی می‌فهمی / چه تلخه اما باهاته!

 

چه فرقی می‌کنه باشی / چه فرقی می‌کنه باشم

تمومِ استرسهارُ / به زیر پوست می‌پاشم!

 

نفس کم داره اکسیژن / صدا توو سینه محبوسه

نمک داره نگاه تو / داره زخمامو می‌بوسه!

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

325
۱
۲