بها

لالا لالا لا لالا لالا لا۳

لالایی

لالا لالا لا ، گل زندگیم  ، خاطره های خوش کودکیم

لالا لالا لا ، شیرینی و شور ، کوچه های شب شده سوت و کور

لالا لالا لا ، صفای خونه م ، به عشق چشمات هر شب می خونم

لالا لالا لا ، غنچه های سیب ، لپهای تو سرخ بخت تو سپید

لالا لالا لا ، شب سحر میشه ، دیو سیاهی ، دست به سر میشه

لالا لالا لا ، خنده ی رو لب ، از تو دور باشه غم و درد و تب

لالا لالا لا ، نقره ی مهتاب ، ماه به عشق تو پاشیده رو آب

لالا لالا لا ، آرامش من ، دست ِ تلاش ِ فردای میهن

لالا لالا لا ، شب سحر میشه ، دیو سیاهی ، دست به سر میشه

لالا لالا لا ، چشمای زیبا ، خواب تو شیرین تا صبح فردا

لالا لالا لا ، صدای خنده ، به لبخند تو ، دل ما بنده

لالا لالا لا ، ای همه هستی م ، چشم تو بازه ، ما چشمو بستیم

لالا لالا لا ، چشم تو و من ، رو به فرداهاس ، فردای روشن

لالا لالا لا ، هر یه ستاره ، واسه هر شبت یه قصه داره

لالا لالا لا ، شب سحر میشه ، دیو سیاهی ، دست به سر میشه

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

1017