قهوه سرد شده

قهوه سرد شده

اسیرم توی بند ناله و زاری کجایی...

اسیرم توی بند ناله و زاری

دارم دق میکنم من توی بیداری

یکی بگه به این دل کجای کاری

طرف رفته و دائماً تو بیماری

شدم مثل یه قهوه که فقط سرد شده

رها کردن تو باعث این درد شده

توی کافه روی میز منتظر دست تو

ولی انگار بازم نیست شده هست تو

شدی بارون با اسید اوج هدف تخریب

برات فرقی نداره باشه چی ترکیب

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/109066کپی شد!
612
۱