گمنام

گمنام

تقدیم به همه چشم انتظارهای سرزمینم

از بچگی تو دل من یه درده
آخه همش دنبال تو میگرده
حالا که قلبمو نشونه کردی
چطور تونستی دیگه برنگردی
ندیدمت حتی یه بار کنارم
گل رو باید رو خاک کی بذارم
نذاشتی تو هیچ اثر و نشونی
چرا با خاک پلاکو میپوشونی
تو قلب من یه عمره جنگه بابا
پیدا بشی دنیا قشنگه بابا
اینبار بیا سنگر بگیر تو خوابم
دلم واست این روزا تنگه بابا

میگن سفر نشونه ی یه مرده
مردی که شاید دیگه برنگرده
تو رفتی و ستاره ها رو دیدی
برای من نمونده هیچ امیدی
از تن تو هیچ اثری نمونده
داغت منو به گریه هام کشونده
راه تو بود به آسمون رسیدن
راه منم خواب چشاتو دیدن
تو قلب من یه عمره جنگه بابا
پیدا بشی دنیا قشنگه بابا
اینبار بیا سنگر بگیر تو خوابم
دلم واست این روزا تنگه بابا

https://www.academytaraneh.com/109059کپی شد!
439
۳
۱