نه من هیولا نیستم

نه من هیولا نیستم

نه من هیولا نیستم فقط یکی تو زندگی به قلب من وفا نکرد که بعدشم تو اومدی تموم بشن روزای سرد دستای تو تو دست من که چف بشن ماهی بشم دریای من لطفا بزار به قلب تو راهی بشم ازم نترس عاشق شدم ازم نترس عاشق شدم ازم نترس عاشق شدم ازم نترس عاشق شدم چشای تو توو چشم من که وا بشن فرشته شم دنیای من لطفا بزار به عطر تو آغشته شم عطرت که زد تموم شهر از ترس من خالی شدش من موندمو یه دونه تو با قلبی که آبی شدش ازم نترس عاشق شدم ازم نترس عاشق شدم ازم نترس عاشق شدم

نه من هیولا نیستم

فقط یکی تو زندگی
به قلب من وفا نکرد

که بعدشم تو اومدی
تموم بشن روزای سرد

دستای تو تو دست من
که چف بشن ماهی بشم

دریای من لطفا بزار
به قلب تو راهی بشم

ازم نترس عاشق شدم
ازم نترس عاشق شدم
ازم نترس عاشق شدم
ازم نترس عاشق شدم

چشای تو توو چشم من
که وا بشن فرشته شم

دنیای من لطفا بزار
به عطر تو آغشته شم

عطرت که زد تموم شهر
از ترس من خالی شدش

من موندمو یه دونه تو
با قلبی که آبی شدش

ازم نترس عاشق شدم
ازم نترس عاشق شدم
ازم نترس عاشق شدم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: