دلشوره

فکرِ من جا مونده انگار
گوشه ی دنجِ یه کافه
میره هر شب تو نخِ تو
از تو رویاشو می بافه

هی “تو رو آه می کشم “از
وقتی که پا می شم از خواب
گوشه ی دنجِ تو کافه
عطر تو یه خلسه ی ناب

دلشوره دارم
یه روز بیامو
دیگه نباشی

این حسایی که
جم ( جمع) کردم از تو
از هم بپاشی( ۲)

هر دفه (دفعه)می رسی زودتر
با گل سرخی کنارت
با همین کاراته اینجور
قلب من شده دچارت

پشتِ میز خیره به چشمات
محوِ حرفای تو میشم
کاشکی دستامو بگیری
قول بدی میمونی پیشم

دلشوره دارم
یه روز بیامو
دیگه نباشی

این حسایی که
جمع کردم از تو
از هم بپاشی(۲)

سامره احمدی خطیر

“تو رو آه می کشم” :

با دست زیر چانه تو را آه میکشم
چون غنچه ای که آخر اسفند عید را

علیرضا بدیع

از این نویسنده بیشتر بخوانید: