باتو

  اون عطری و‌ میزنم
  که باشه دلخواه تو

  دلم می ریزه پیشت
  عمیق ِنگاه تو

  هرجا باشم دوباره
  به سمتت برمی گردم

  این‌همه سال باهاتم
  به عشقت شک نکردم

  با تو این زندگی
  به ما لبخند می زنه

  باورم نمیشه
  اینهمه خوشی سهم منه

  هرکسی که بیاد و
  پا به دنیات بزاره

  براش تنهایی
  و دلتنگی معنی نداره

  سرنوشت دست منو
  توو دستای تو گذاش(ت)

  هیچی ازت نمی خوام
  فقط دوستم داشته باش

  هرجایی رو در پی
  تو من جست و‌ جو کردم

  همیشه توی رویاهام
  تو رو آرزو کردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: