بانوی مشرقی

جادوی چشمای سیات ؛
داره دیوونم میکنه /
موج موهای قرمزت ؛
از خونه دورم میکنه …!
به باد میگم برو نمون؛
میگه بزار تلاقی شه /
اثابت نسیم به اون ؛
عجب حسادتی بشه…!

بانوی مشرقیه من ؛
شالتو سرکن و بیا …/
بهار دیگه پشت دره ؛
داره میره ابر سیا (ه)
پشت نقاب صورتت ؛
سرمه ی بی رنگی بزن /
چجور دیگه معنی بشه ؛
اوج نجابت یه زن…!

تصویر تو آینه ی ؛
تموم شب های منه /
بانوی من چشمای تو ؛
تنها دلیل بودنه …!
دامن چین چینی بپوش ؛
میخوام که پروانه بشم ؛
بشینم رو دامنت ؛
عطره تو رو بو بکشم …!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: