تظاهر

تظاهر کردنم خوبه,تظاهر میکنم خوبم فقط گاهی نگاهم رو به سمت آینه می کوبم

تظاهر کردنم خوبه تظاهر می کنم خوبم
فقط گاهی نگاهم رو به سمت آینه می کوبم

با اشکام قصه می بافم پیاز زندگی تنده
زمان توو ساعتا مرده چقدر این زندگی کنده

تظاهر می کنم زندهَ م ولی با مرگ هم خونهَ م
چقدر خوبه نمیدونی چقدر خوبه که می دونم

توو چشم آدما شادم توو چشمم حس خوبی نیست
بوی خون توو هوا پیچید ولی رد غروبی نیست

مث دریا پره جزرم ولی از ماه نشونی نیست
زمینم کل دنیامه توو دنیام آسمونی نیست

پر از فریاد و خاموشم تظاهر می کنم خوبم
من و آروم ببین این بار اگرچه غرق آشوبم

نوشتم خط خطی هامو شاید قلبم بشه قانع
نگفتم خیلی حرفامو اخه بغضم شده مانع

خزان
۹۳٫۶٫۱۷

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/108718کپی شد!
449