باید برم .......

باید برم

دیگه وقتشه ... کمی متفاوت تر ...

یه کوله روی دوشمه
لباس خاکی هم باهام
وقتشه من باید برم
عوض شده حالو هوام

مدافع حقوق ما
پر شده تو خیابونا
ولی فقط تو حرفشون
شدن مدافع ماها

مدافعان واقعی
الآن به سمت حرمن
بقیشون تو دفترا
تیر رو به دشمن میزنن

ما هم باید یاد بگیریم
از رفقای خوبمون
از همونایی که یه روز
جنگیدن واسه خونمون

رفیقامون تو جبهه ها
یاد دادن مردونگی رو
تحمل شدت و مرگ
لذت ویرونگی رو

ما هم باید مثل اونا
آتیش به اختیار باشیم
الان سکوت و بشکنیم
از این به بعد هوار باشیم

دیگه باید راهی بشیم
هدف به سمت دشمنه
لبیک این روزای ما
اونارو آتیش میزنه

یه کوله روی دوشمه
لباس خاکیم باهام
وقتشه من باید برم
عوض شده حالو هوام …

#مهیارقاسمیان

از این نویسنده بیشتر بخوانید: