چهلمین جلسه ی شعر و ترانه خوانی آکادمی ترانه

———————————————————————————————————————————————————————————–

اجرای زیبایی با پیانو از سعید دبیری عزیز ، آقای ترانه

https://www.academytaraneh.com/108605کپی شد!
1257